26450 23873 iek@ieklefkadas.gr Δευ-Πα: 13.00 - 21.00

Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας

Γ' Εξάμηνο


Η ειδικότητα 'Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας' ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικότητας

Ο Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας είναι τεχνικό στέλεχος του γεωργικού τομέα. Ως επαγγελματίας διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για την παραγωγή, σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, ασφαλών και υγιεινών προϊόντων, απαλλαγμένων από χημικές τοξικές ουσίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την επαναφορά της οικολογικής ισορροπίας.

Ο Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις παρακάτω αρμοδιότητες/καθήκοντα:

 • Παράγει γεωργικά προϊόντα σύμφωνα με τις αρχές και την εθνική και κοινοτική νομοθεσία της βιολογικής/οργανικής γεωργίας. 
 • Εφαρμόζει σύγχρονες καλλιεργητικές φροντίδες και διασφαλίζει την ποιότητα παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 • Επιλέγει τις κατάλληλες ποικιλίες, παραδοσιακές ή και μη, των καλλιεργειών που επιθυμεί να παράγει. 
 • Προμηθεύεται ή και παράγει το κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό βάσει της νομοθεσίας. 
 • Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του εδάφους, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του και επεμβαίνει με σκοπό τη βελτίωσή του, εμπλουτίζοντάς το, εξυγιαίνοντάς το και λιπαίνοντάς το με βιολογικές μεθόδους και γνώμονα τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας (λίπανση με οργανική ουσία, αμειψισπορά, ηλιοαπολύμανση). 
 • Αντιμετωπίζει τα προβλήματα φυτοπροστασίας χωρίς τη χρήση χημικών σκευασμάτων, με παγίδες, φυσικούς εχθρούς, καλλιεργητικές μεθόδους κ.ά. 
 • Διαχειρίζεται τα υπολείμματα της καλλιέργειάς του χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά αξιοποιώντας τα προς όφελος της καλλιέργειάς του. 
 • Σχεδιάζει και εγκαθιστά στραγγιστικό και αρδευτικό δίκτυο. 
 • Επιλέγει, λειτουργεί και συντηρεί τον απαραίτητο για την εκμετάλλευσή του μηχανολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία. 
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση μιας εκμετάλλευσης παραγωγής ή επιχείρησης τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας. 
 • Οργανώνει ή/και διαχειρίζεται την αγροτική του εκμετάλλευση, που μπορεί να συνδυάζεται με μια αγροτουριστική μονάδα/μονάδα αγροβιοτεχνίας ή ένα επισκέψιμο αγρόκτημα. 
 • Συνδυάζει πολλαπλές καλλιέργειες με μελισσοκομική εκτροφή. 
 • Υπολογίζει το κόστος παραγωγής και λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με την εγκατάσταση της καλλιέργειας, την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, την καθετοποίηση της παραγωγής και την εμπορία των προϊόντων. 
 • Γνωρίζει τα σχετικά με τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, μαθαίνει και ενημερώνεται διαρκώς για τις διαδικασίες, υποχρεώσεις, δικαιώματα, χρηματοδοτικές ευκαιρίες και συμμορφώνεται αναλόγως. 
 • Αιτείται ένταξης σε σύστημα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 
 • Αιτείται αδειοδότησης οικοτεχνικής μονάδας, προμηθεύεται τον κατάλληλο εξοπλισμό και μεταποιεί τα πρωτογενή προϊόντα του. 

Μαθήματα

 • Α Εξαμηνο

  • Αρχές και Μέθοδοι Βιολογικής Γεωργίας Ι
  • Βασικές Αρχές Οικολογίας Ι
  • Γεωλογία και Περιβάλλον
  • Εδαφολογία και Περιβάλλον
  • Ρύπανση και Περιβάλλον
  • Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία
  • Γεωργική Οικονομία
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

 • Β Εξαμηνο

  • Αρχές και Μέθοδοι Βιολογικής Γεωργίας ΙΙ
  • Βασικές Αρχές Οικολογίας ΙΙ
  • Φυτοπροστασία Ι
  • Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
  • Άρδευση
  • Μελισσοκομία
  • Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

 • Γ Εξαμηνο

  • Φυτοπροστασία ΙΙ
  • Διασφάλιση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
  • Οικολογία και Γεωργία Ι
  • Λιπασματολογία και Περιβάλλον
  • Συσκευασία - Εμπορία - Τυποποίηση Βιολογικών Προϊόντων
  • Κοστολόγηση Βιολογικών Καλλιεργειών
  • Τεχνολογία Τροφίμων Ι

 • Δ Εξαμηνο

  • Φυτοπροστασία ΙΙΙ
  • Οικολογία και Γεωργία ΙΙ
  • Τεχνολογία Τροφίμων ΙΙ
  • Νέες Καλλιέργειες, Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον
  • Αγροτουρισμός και Περιβάλλον
  • Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον Οδηγό Σπουδών της ειδικότητας.

Μπορείτε επίσης να δείτε τις Ερωτήσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. 

Επικοινωνήστε μαζί μας...

Δημόσιο ΙΕΚ Λευκάδας

Το Δημόσιο ΙΕΚ Λευκάδας ιδρύθηκε και λειτούργησε αυτόνομα από τον Σεπτέμβριο του 1992 μέχρι τον Αύγουστο του 2004.

Από τον Σεπτέμβριο του 2004 έως και τον Αύγουστο του 2010 λειτούργησε ως παράρτημα του ΔΙΕΚ Πρέβεζας.

Τον Αύγουστο του 2010 διακόπηκε η λειτουργία του, μετά και την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.

Επανιδρύθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί αυτόνομα τον Σεπτέμβριο του 2014.

Το Δημόσιο ΙΕΚ Λευκάδας παρέχει μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση σε άτομα με απολυτήριο Λυκείου (χωρίς όριο ηλικίας) που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας καθώς και σε εργαζόμενους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν νέα προσόντα για να βελτιώσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Οι απόφοιτοι οι οποίοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, λαμβάνουν Δίπλωμα Επιπέδου 5, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Θα μας βρείτε...

Κτηριακό Συγκρότημα ΕΠΑΛ
Παλιές Αλυκές Λευκάδας

26450 23873 (Διευθυντής)
26450 23825 (Γραμματεία)
iek@ieklefkadas.gr

Δευτέρα-Παρασκευή: 13.00 - 21.00

 

blue
dark
green
red